روش های پرداخت

در فروشگاه بزرگ پارسیاتل شما از دو طریق میتوانید پرداخت خود را انجام دهید

روش اول :از طریق درگاه بانکی متصل به سایت

روش دوم : از طریق پرداخت در محل

سهولت و امنیت در پرداخت از اهداف فروشگاه ما می باشد